PIELĘGNACJA BETONU

Beton staje się bezwartościowy bez odpowiedniej pielęgnacji. Świeżo wykonany beton należy zawsze chronić przed szkodliwym wpływem wiatru, wysokiej lub niskiej temperatury oraz opadów atmosferycznych.

W tym celu stosuje się:

pielęgnację na mokro, polegającą na utrzymaniu całej powierzchni betonu w stanie mokrym, wilgotnym poprzez spryskiwanie wodą, wykonywanie przekryć w postaci mat lub włóknin, nie dopuszczając do przechłodzenia. Niezbędne jest zagwarantowanie utrzymania wilgoci przez okres minimum 3 dni, Szczególną uwagę na pielęgnację betonu należy zwrócić podczas występowania silnego wiatru, rzęsistego deszczu lub silnego nasłonecznienia.

Ubytek wody spowodowany brakiem pielęgnacji wywołuje następujące negatywne skutki dla betonu:

-większy skurcz plastyczny i powstawanie rys,

-mniejszy przyrost wytrzymałości,

-większą przepuszczalność i nasiąkliwość,

-obniżoną odporność na ścieranie.

Zaleca się polewanie betonu w ciągu doby w zależności od temperatury powietrza:

25 °C, czas pielęgnacji dni 20, liczba zraszania wodą betonu w ciągu doby 3

30 °C, czas pielęgnacji dni 17, liczba zraszania wodą betonu w ciągu doby 4

35 °C, czas pielęgnacji dni 14, liczba zraszania wodą betonu w ciągu doby 5

40 °C, czas pielęgnacji dni 11, liczba zraszania wodą betonu w ciągu doby 6

Orientacyjny czas niezbędny do uzyskania odporności młodego betonu na zamrożenie:

Beton wykonany z cementu: Portlandzkiego o dużej wytrzymałości wczesnej Portlandzkiego zwykłego CEM I: 32,5; 42,5; CEM II: 32,5; 42,5; CEM III: 32,5; 42,5

+20 czas 24 godz.

+10 czas 36 godz.

+ 5 czas 48 godz.

W warunkach obniżonych temperatur należy świeży beton zabezpieczyć przed zamarznięciem wody zarobowej. W tym celu stosuje się osłony zewnętrzne np. płachty brezentowe, maty słomiane, płyty styropianowe , wełnę mineralną, folię termochronną (bąbelkową),. W przypadku betonowania w temperaturze ≤ 0st.C, Beton Bonus nie bierze odpowiedzialności za spadek wytrzymałości betonu będący wynikiem zamarznięcia betonu przed osiągnięciem minimalnej wytrzymałości gwarantującej odporność betonu na działanie mrozu (≥8-10MPa). Domieszki chemiczne, zwane „przeciwmrozowymi”, są domieszkami przyśpieszającymi wiązanie i twardnienie cementu, a ich dodatek do betonu nie zwalnia Wykonawcy robót od obowiązku ochrony zabudowanego betonu przed utratą ciepła.

 

W przypadku, gdy nie przewiduje się podgrzewania szalunku niezbędne jest uwzględnienie strat ciepła w mieszance ze względu na odbieranie ciepła z mieszanki przez szalunek, warstwy ocieplające oraz ułożone zbrojenie.

Przed przystąpieniem do układania mieszanki betonowej, szalunki i zbrojenie należy dokładnie oczyścić z lodu i śniegu.