LABORATORIUM

Zakres usług badawczych świadczonych przez laboratorium Pietras obejmuje:

 

1. Projektowanie składu mieszanek betonowych zwykłych i specjalnych.

 

2. Badania cech betonów:

 

  • pobranie próbek do badania wytrzymałości betonu na ściskanie,
  • badanie wodoszczelności,
  • badanie mrozoodporności,
  • badanie konsystencji mieszanki betonowej,
  • badanie zawartości powietrza w mieszance betonowej,
  • badanie wytrzymałości betonu na ściskanie,
  • oznaczenie gęstości objętościowej betonu,
  • badanie konstrukcji betonowej metodą nieniszczącą.

 

3. Badania zapraw,

 

4. Doradztwo techniczne w zakresie technologii betonu (porady w zakresie doboru składników betonu, sposobu wytwarzania mieszanek betonowych, układania i pielęgnacji oraz prognozowania trwałości betonu,

 

5.Ekspertyzy, orzeczenia, opinie dotyczące zagadnień materiałowych i wykonawstwa robót budowlanych.

 

Badania wykonywane są przy pomocy nowoczesnych urządzeń, posiadających aktualne świadectwa legalizacji.

 

Personel laboratoryjny posiada doświadczenie oraz wysokie kwalifikacje uzyskane i potwierdzone licznymi szkoleniami.