KRUSZYWA W PRODUKCJI

Kruszywa dzięki swoim szczególnym właściwościom znajdują szerokie

zastosowanie w budownictwie, szczególnie w produkcji betonu

przemysłowego, drogowego, mostowego, mieszkaniowego i

specjalistycznego.