GWARANCJA

ZAMÓWIENIA

Zamówienie najlepiej składać telefonicznie lub pisemnie co najmniej 2 dni przed terminem betonowania. Odbiór betonu własnym transportem nie wymaga wcześniejszego zamówienia. Niezbędnym dokumentem dołączonym do każdego

zamówienia jest WZ lub specyfikacja,

 

WARUNKI GWARANCJI

Na każdą partię betonu wydajemy Deklarację Zgodności (ATEST). Wpis potwierdzający zgodność produkcji betonu z określoną normą umieszczony jest w dokumencie dostawy WZ. Deklaracja zgodności gwarantuje odpowiedzialność wykonawcy, za zgodność betonu z dokumentem odniesieni (normą, specyfikacją itp.) oraz za deklarowane parametry betonu dostarczonego na budowę. Jeśli Odbiorca zamierza zmienić skład dostarczonego betonu (np. przez dodanie wody lub domieszki chemicznej), może to zrobić jedynie po uprzednim zanotowaniu tego faktu na dowodzie dostawy. Jakakolwiek ingerencja Zamawiającego, która spowoduje zmianę składu dostarczonego betonu, a tym samym właściwości stwardniałego betonu, powoduje utratę naszej gwarancji.

Firma Beton Bonus nie ponosi również odpowiedzialności za zmianę właściwości stwardniałego betonu w konstrukcji, w wyniku:

-nieprawidłowego wbudowania i zagęszczenia mieszanki betonowej a w szczególności nieodpowiednio dobrana częstotliwość i amplitud drgań oraz czasu wibrowania (tak zwane „przewibrowanie” może być przyczyną segregacji składników mieszanki lub wprowadzenia zbyt dużej ilości powietrza do mieszanki betonowej),

-braku odpowiedniej pielęgnacji świeżej mieszanki betonowej, braku ochrony przed szkodliwym wpływem promieni słonecznych, wiatru oraz opadów atmosferycznych.

-nie zabezpieczenie betonu przed szkodliwymi drganiami, uderzeniami itp.,

 

Informacje dodatkowe dla zamawiającego usługę transportową betonu i prefabrykatów.

Dojazd dla betoniarek samochodowych oraz samochodów z HDS powinno być tak zlokalizowany, aby pojazdy musiała jechać jak najkrótszy odcinek tyłem. Na miejscu budowy powinien być wyznaczony pracownik do pomocy przy naprowadzaniu pojazdów do miejsca dostawy. Miejsce do ustawienia pompy i zespołu gruszek oraz samochodu z HDS powinno być utwardzone. Droga dojazdu musi być przystosowana do masy całkowitej pojazdu. Należy zwrócić szczególną uwagę na bliskość zbiorników na nieczystości-szamba i zbiorniki na deszczówkę. Poziom stanowiska pompy do betonu nie może znajdować się wyżej niż droga dojazdowa dla betoniarki samochodowej, gdyż mogłoby to uniemożliwić rozładowanie betoniarki.

 

Informacje dodatkowe dla zamawiającego usługę pompowania betonu.

Miejsce do ustawienia pompy, hydraulicznych podpór pompy i zespołu gruszek powinno być utwardzone. Poziom stanowiska pompy nie może znajdować się wyżej niż droga dojazdowa dla betoniarki samochodowej, gdyż mogłoby to uniemożliwić rozładowanie betoniarki. Dojazd betoniarek samochodowych powinien być tak zlokalizowany, aby betoniarka musiała jechać jak najkrótszy odcinek tyłem.

W miejscu rozwinięcia wysięgnika oraz pracy masztu pompy nie może być drzew oraz żadnych przewodów trakcji elektrycznej.

W przypadku przewidywanego betonowania w porze nocnej należy zadbać o dodatkowe oświetlenie.

Należy ponadto poinformować pracownika obsługującego końcówkę rury o możliwości szarpnięć lub uderzeń tej rury. Ma to najczęściej miejsce na samym początku podawania mieszanki (wytwarzają się korki powietrzne). W przypadku betonowania na wysokości należy zadbać o bariery ochronne zabezpieczające pracownika w razie odrzucenia na bok.

Przy układaniu mieszanki betonowej z wysokości przekraczającej 10 m stosujemy giętkie przewody odcinkowe zaopatrzone w bezpośrednie i końcowe urządzenia do redukcji prędkości spadającej mieszanki.